Jdi na obsah Jdi na menu
 


Náš tým

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

ANEB KDO U NÁS PRACUJE 

 • Ředitelka firmy – Skoupá Michala
 • Sekretářka - Michaela Říhová
 • Obchodní a ekonomický náměstek – Adéla Výborná 
 • Referent reklamy a právní referent – Nikola Mačová
 • Referent odbytu a skladování – Lucie Gýnová
 • Finanční a mzdový účetní – Lucie Ransdorfová

Skoupá Michala
ŘEDITELKA FIRMY

 
 
 • Odpovídá za řádné kontakty fiktivní firmy s okolím

 • Přijímá rozhodnutí ke splnění úkolu firmy

 • Odpovídá za vztahy k CEFIF, ostatním FIF a vedení školy

 • Odpovídá za dobré fungování firmy jako celku, tedy za celý chod firmy

 • Pravidelně hodnotí práci zaměstnanců firmy

 

Michaela Říhová
Sekretářka FIRMY

 
 • Sekretářka

 • Přijímá, odesílá a eviduje veškerou poštu

 • Uskutečňuje platební styk

 • Řeší organizační problémy

 • Ukládá a archivuje písemnosti

 

Adéla Výborná

Obchodní a ekonomický náměstek 

 
 
 • Průběžně sleduje zákonná opatření související s činností firmy

 • Vystřihuje z tisku zajímavé články související s podnikáním

 • Zpracovává a odesílá registraci pojištěnců – zdravotní a sociální pojištění

 • Sleduje docházku zaměstnanců, kontroluje správnost vyplňování evidence docházky

 • Vede evidenci vydaných objednávek, kterou průběžně doplňuje

 • Vede evidenci přijatých faktur od dodavatelů

 • Vede evidenci přijatých objednávek

 • Vede evidenci vydaných faktur

 • Vede evidenci reklamacÍ zjištěných při přejímce zboží a sleduje jejich vyřizování

 

Nikola Mačová
Právní referent a referent reklamy

 
 • Vyplňuje přihlášky zaměstnanců ke zdravotnímu pojištění

 • Zpracovává a uzavírá pracovní smlouvy s jednotlivými pracovníky na základě podkladů

 • Zpracovává a odešle registraci poplatníka daně

 • Seznamuje se s dokumenty, které souvisejí s pracovněprávními vztahy

 • Řádně vyplňuje a průběžně doplňuje osobní karty zaměstnanců

 • Sleduje propagační materiály cizích firem, využívá je jako vzory

 • Vede adresář obchodních partnerů, odpovídá za jeho aktualizaci

 • Sestavuje podmínky prodeje

 • Realizuje rozesílání nabídek služeb a zboží

 • Uskutečňuje průzkum trhu z hlediska zásobování a odbytu – podpora prodeje, určování odbytových cest

 

Lucie Ransdorfová

Finanční a mzdový účetní


 
 • Provádí výpočty mezd zaměstnanců

 • Provádí výpočty zdravotního a sociálního pojištění

 • Připravuje doklady pro odvody pojištění a záloh daně ze mzdy zaměstnanců

 • Odpovídá za úplnost a správnost mzdové agendy

 • Vyplňuje doklady o mzdě zaměstnanců

 • Provádí výpočty mezd zaměstnanců

 • Provádí výpočty zdravotního a sociálního pojištění

 • Připravuje doklady pro odvody pojištění a záloh daně ze mzdy zaměstnanců

 • Odpovídá za úplnost a správnost mzdové agendy

 • Vyplňuje doklady o mzdě zaměstnanců

 

Lucie Gýnová

Referent odbytu a skladování

 • Provádí prodej zboží dle objednávek zákazníků

 • Provádí osobní prodej za hotové

 • Vyřizuje případné reklamace odběratelů

 • Vyřizuje veškerou korespondenci související s prodejem zboží

 • Vystavuje doklady o prodeji za hotové – při osobní prodeji

 • Vede a odpovídá za řádnou evidenci skladových zásob

 • Provádí příjem zboží na základě přejímky

 • Provádí výdej ze skladu na základě výdejky

 • Provádí inventarizaci zásob ve stanovených termínech

 • Provádí soupisy k novému ocenění zásob

 

 
 

 

Portrét
Archiv

Kalendář
<< červen / 2017 >>